เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมว.เกษตรฯ สั่งทบทวนขึ้นทะเบียนเรือใหม่หมดขีดเส้น ก.ย.นี้เสร็จ

07 กันยายน 2558
1,971
"พลเอกฉัตรชัย" สั่งกรมประมงทบทวนข้อมูลการขึ้นทะเบียนและออกใบอาชญาบัตรเรือซ้ำ ขีดเส้นแล้วเสร็จสิ้นกย.นี้หวังได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด ยันส่งแผนให้อียู 7 ก.ย.นี้ตามกำหนด พร้อมสั่งการกรมวิชาการตั้งหน่วยแจ้งเตือนโรคระบาดศัตรูพืช และย้ำการผลิตเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐเกษตรกรต้องได้ของดีมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าพ่อค้า
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ว่า ทั้งสองหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558 และแผนงานโครงการสำคัญเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งกรมประมง มีสองประเด็นเร่งด่วนที่เป็นห่วงและต้องเร่งดำเนินการ คือ 1.การแก้ไขปัญหาไอยูยู ที่กรมประมงต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมประมงทำการสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนเรือและการออกใบอนุญาตการทำประมงใหม่ทั้งหมด ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่มีความถูกต้อง แม่นยำมากที่สุด เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานการทำการประมงจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ ส่วนการดำเนินการในการชี้แจงอียู ที่ทางอียูขอให้ส่งเอกสารในการดำเนินการของไทยในการแก้ปัญหาไอยูยูภายในวันที่ 7 กย.นั้น ขณะนี้กรมประมงก็ได้จัดทำเสร็จแล้วพร้อมจัดส่งให้ตามกรอบระยะเวลาที่อียูกำหนด ซึ่งก็กำชับว่าให้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำ และด้านสิทธิมนุษยชน

และอีกประเด็นสำคัญของกรมประมง คือ การแก้ไขปัญหาโรคระบาดในกุ้ง หรือ อีเอ็มเอส ที่ได้ตั้งเป้าหมายไม่ให้พบการแพร่ระบาดของโรคได้ภายในปี 2599 ซึ่งก็ต้องมาพิจารณาในด้านงบประมาณการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว และผลิตลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค โดยสถานการณ์โรคอีเอ็มเอสขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยกุ้งพบการติดเชื้อลดลงจาก 28% เหลือ 15%

สำหรับกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร ที่จะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้เน้นย้ำถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ งานวิจัยต่าง ๆ ต้องมีประสิทธิภาพ นำไปต่อยอดให้แก่เกษตรกรได้ และต้องมีคุณภาพที่ดีกว่าการจำหน่ายของเอกชน เพราะภาครัฐมีความพร้อมในหลายๆ ด้านมากกว่า ทั้งเครื่องมือ บุคลากร ต้องทำให้ดีให้ได้

ขณะที่ปัญหาการระบาดของโรคพืชที่ยังพบในหลายพื้นที่ ได้มอบหมายให้มีศูนย์เฝ้าระวังโดยเฉพาะ เพื่อเข้าไปแก้ไขทันทีไม่ปล่อยให้มีศัตรูพืชทำลายผลลิตเกษตรกร โดยทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการใช้ยา หรือสารเคมี

แหล่งที่มาของข้อมูล : "รมว.เกษตรฯ สั่งทบทวนขึ้นทะเบียนเรือใหม่หมดขีดเส้น ก.ย.นี้เสร็จ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441366924