เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทย-เดนมาร์คติดโผ 10 ดาวรุ่ง อสค. ดันสู่แบรนด์นมแห่งชาติ

01 กันยายน 2558
3,022
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า บริษัท กันตาร์ เวิลด์พาแนล จำกัด (KWP) ได้สำรวจ Brand Footprint 50 แบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสูงสุด พบว่า แบรนด์ไทยเดนมาร์คมีจำนวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 4% ที่สำคัญยังเป็นสินค้านมแบรนด์เดียวที่ติดหนึ่งใน 10 แบรนด์ดาวรุ่งในไทย ซึ่งเป็นอีกมิติที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคภายในประเทศรู้จักและให้การยอมรับแบรนด์ไทย-เดนมาร์คเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้มีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของนมไทย-เดนมาร์คมาตลอดระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประกอบกับกระแสความนิยมบริโภคสินค้าไทยที่เพิ่มขึ้น นมไทย-เดนมาร์คผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ถือเป็นจุดแข็งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทำให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คติดตลาด และมีการอัตราการซื้อที่สูงขึ้น คาดว่าจะมียอดขายตลาดในประเทศปีนี้ถึงกว่า 6,000 ล้านบาท โดยอ.ส.ค.ได้ตั้งเป้าส่งเสริมและผลักดันให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์นมแห่งชาติภายในปี 2564

นายสุชาติกล่าวว่า การส่งออกนม ไทย-เดนมาร์คไปยังตลาดกัมพูชามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปีนี้ได้ตั้งเป้ายอดส่งออกไว้ที่ 500 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไปกัมพูชาบางส่วนมีการส่งต่อไปยังเวียดนามด้วย ขณะที่เป้าหมายการส่งออกไปยังประเทศลาวในปีนี้อยู่ที่ 150 ล้านบาท และพม่า 50 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปยังพม่าถือว่ายังไม่มากนัก เพราะเป็นการส่งออกผ่านแนวชายแดน และยังไม่ได้เจาะเข้าสู่ตลาดในประเทศอย่างเป็นทางการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ไทย-เดนมาร์คติดโผ 10 ดาวรุ่ง อสค. ดันสู่แบรนด์นมแห่งชาติ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/176473