เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เรือประมงโอดรัฐมีมติหยุดทำการประมง

28 สิงหาคม 2558
2,119
นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมง จ.พังงา เปิดเผยว่า การที่ทางรัฐบาลได้มีระเบียบคำสั่งโดยให้ทางศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ(ศปมผ.) เป็นผู้นำไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการประมงให้ทราบว่า ทางรัฐบาลได้มีมติให้เรือประมงฝั่งอันดามันหยุดทำการออกหาปลาโดยเริ่มจากเดือน ก.ย.ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ เรือประมงอวนล้อมจับเราไม่ได้ทำประมงทุกวัน ซึ่งปกติในแต่ละเดือนเราจะหยุด 7-8 วันของทุกเดือนอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานได้พักผ่อน และทำการซ่อมแซมเรือไปด้วย ส่วนในช่วงที่มีมรสุมเราก็ไม่สามารถทำการออกเรือได้อยู่แล้ว การที่ทาง ศปมผ. จะให้ทำการหยุดทำการประมงเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น ทางผู้ประกอบการเรือประมงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทั่งนี้เนื่องจากเหมือนกับจะเป็นการซ้ำเติมชาวประมงเพิ่มขึ้นไปอีก จึงอยากฝากไปยังรัฐบาล ว่าควรจะถามความคิดเห็นผู้ประกอบการประมงด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกเราเดือดร้อนจริงๆจากกฎระเบียบดังกล่าวที่ออกมา

http://www.naewna.com/local/176073