เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แม่ค้าปลาโอดครวญ-ราคาอาหารทะเลแพงขึ้นเพราะเรือประมงไม่ออกหาปลา

28 สิงหาคม 2558
3,701
จากการที่ทางราชการได้เข้มงวดเรื่องการจัดระเบียบของเรือประมง โดยเรือที่จะออกหาปลาได้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศของทางราชการทุกประการ ทำให้เรือประมงส่วนใหญ่ซึ่งไม่ถูกต้องไม่กล้าที่จะออกไปทำการประมงเพราะหากถูกทางการจับกุมจะมีโทษปรับที่สูงมาก เป็นผลให้สินค้าอาหารทะเลในท้องตลาดจำนวนลดลงที่มีอยู่ราคาก็สูงขึ้น จากการที่เจ้าหน้าที่ได้สำรวจตลาดหัวถนนศาลามีชัยซึ่งปกติจะมีแม่ค้านำอาหารทะเลมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ปรากฏว่าตอนนี้มีแม่ค้ามาจำหน่ายน้อยลง
จากการได้คุยกับ นางเกสร พุดน้อย แม่ค้าขายอาหารทะเลที่ขายที่ตลาดหัวถนนมานานนับสิบปี บอกว่าตอนนี้เรือออกหาปลาน้อยลงทำให้ราคาของอาหารทะเลแพงขึ้นประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อรับของมาแพงก็ต้องขายในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินมากขึ้น
นางเกสร พุดน้อย ฝากทิ้งท้ายว่าอยากให้ทางการช่วยผ่อนผันให้เรือประมงที่ไม่ถูกต้องออกเรือได้ก่อนเพื่อจะได้อาหารทะเลมากขึ้นขณะเดียวกันก็ให้ดำเนินการเรื่องเอกสารให้ถูกต้องควบคู่ไปด้วย