เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชุมพรหวั่นโรคกุ้งหัวเหลือง กรมประมงชี้แจง มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง

28 สิงหาคม 2558
1,124
การเลี้ยงกุ้งนับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้หรือติดกับชายฝั่งทะเลอย่างจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ และจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัด แต่ก็มีขั้นตอนและการจัดการฟาร์มที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมาก
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ทราบจากเกษตรกรในพื้นที่ว่า โรคกุ้งหัวเหลือง นับเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะทราบดีว่าเป็นโรคที่มักจะประสบปัญหาในกระบวนการเลี้ยง เป็นอย่างมากถ้ามีเชื้อดังกล่าวอยู่ในฟาร์ม และ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวนเหมือนช่วงที่ผ่านมา เกรงว่ากุ้งจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้ และจะส่งผลกระทบในวงกว้าง
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้สอบถามไปยัง น.ส. สุขศรี สัมภวะผล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร โดยท่านได้ให้ข้อมูลว่า โรคกุ้งหัวเหลือง หรือโรค YHV เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส กุ้งที่เลี้ยงจะมีลักษณะบริเวณหัวจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากส่วนของตับและตับอ่อนจะติดเชื้อจนเป็นสีเหลืองและลำตัวจะซีดผิดปกติ และจะมีพฤติกรรมชอบลอยอยู่บริเวณขอบบ่อ จะพบมากในช่วงฤดูหนาว โดย ฤดูกาลอื่นๆ จะไม่ค่อยพบ
โรคกุ้งหัวเหลือง เป็นโรคที่เกษตรกรค่อนข้างรู้จักกันดี เนื่องจากมีการระบาดมานานหลายปีแล้ว สาเหตุเกิดจากหลายๆ องค์ประกอบด้วยกัน ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ลูกกุ้ง และการจัดการในด้านต่างๆ โดยในส่วนของพันธุ์ลูกกุ้งนั้น ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีปัญหาเรื่องกุ้งมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าจะเป็นโรค หรือติดเชื้อต่างๆ ทางสถานีมีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างมาทำการตรวจสอบให้เพื่อตรวจหาสาเหตุและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งข้อมูลหรือสอบถามมาได้ที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร โทร. 077-657092

แหล่งที่มาของข้อมูล : สุขศรี สัมภวะผล. สัมภาษณ์,24 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.