เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ส่งออกไทยเฮ..กัมพูชาลดภาษีนำเข้าเหลือ0%.ใน4รายการสินค้า

21 สิงหาคม 2558
1,245
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 22 สิงหาคม ศกนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาและรับทราบประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่จะอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของภาคเอกชนไทย อาทิ การเห็นชอบตารางการลดภาษีของกัมพูชาที่จะนำมาใช้ในปี 2012-2025 โดยกัมพูชาได้เร่งรัดการเปิดตลาดสินค้าปิโตรเลียมให้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากปี 2026 เป็น 2025 และลดภาษีสินค้า 4 รายการให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปีนี้ ได้แก่ ห่านแช่แข็ง ปลาน้ำจืดมีชีวิต ลำไย และสารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการผลักดันให้อินโดนีเซียและมาเลเซียถอนรายการสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเวียดนามถอนรายการสินค้ายาสูบออกจากรายการสินค้าที่ไม่นำมาลดภาษี ภายในปีนี้ ,การขยายโครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ประเทศสมาชิกบางประเทศที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการ เช่น กัมพูชา เมียนมา และเวียดนามได้มีเวลาในการทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมอย่างพอเพียง และอาเซียนจะได้มีเวลาในการทำระเบียบปฏิบัติฯ มากขึ้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ส่งออกไทยให้สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ได้

นางอภิรดี กล่าวว่า อาเซียนพร้อมที่จะประกาศรายการสินค้าของซีแอลเอ็มวีที่จะลดภาษีในปี 2018 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนล่วงหน้าในการดำเนินธุรกิจการค้าและขยายการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะ ซีแอลเอ็มวีได้ และจะเปิดตัวระบบคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลมาตรการทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ณ จุดเดียว ขณะเดียวกันจะปรับปรุงกลไกการแจ้งประเด็นปัญหาด้านการค้าและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบใหม่นี้ภาคเอกชนสามารถที่จะเข้ามาแจ้งปัญหาด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียน และประเทศสมาชิกที่ได้รับการร้องเรียนจะต้องชี้แจงและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ผู้ส่งออกไทยเฮ..กัมพูชาลดภาษีนำเข้าเหลือ0%.ใน4รายการสินค้า.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1440059215