เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ให้ระวังโรคหวัดหน้าบวม ในช่วงหน้าฝน

20 สิงหาคม 2558
8,021
เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ให้ระวังโรคหวัดหน้าบวม ในช่วงหน้าฝน
นายเรวัต พลาดกลาง Smart Farme จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช เปิดเผยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงอยากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ให้ระมัดระวังโรคหวัดหน้าบวม
โรคหวัดหน้าบวมเป็นโรคทางเดินหายใจมักเกิดกับลูกไก่ ไก่รุ่นและไก่ใหญ่ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียฮีโมฟิลลัสที่ปะปนอยู่ในเสมหะ น้ำมูก ไก่ที่เป็นโรคนี้จะแสดงอาการอย่างรวดเร็ว โดยมีอาการจาม มีน้ำตา น้ำมูกอยู่ในช่องจมูก ตาจะแฉะจนปิดหน้าบวม เหนียงบวม ไก่กินอาหารน้อยลง ไก่ที่กำลังให้ไข่จะไข่ลดเนื่องจากในช่วงนี้อากาศมีความชื้นสูงเสี่ยงต่อการเกิดโรค ไก่จะแสดงอาการป่วยภายหลังจากได้รับเชื้อ 18-36 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่ได้รับ โดยทั่วไปการติดเชื้อตามธรรมชาติมีระยะฟักตัวของโรคอย่างน้อย 36 ชั่วโมง แต่โรคจะรุนแรงในลูกไก่ ส่วนไก่ใหญ่ไม่แสดงอาการป่วย เกษตรกรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงป่วยเป็นโรคหน้าบวมอย่างแน่นอน

เมื่อเกษตรกรพบว่าไก่ติดเชื้อแล้วควรรีบแยกไก่ที่ป่วยออกจากฝูง และไม่ควรเลี้ยงไก่ที่มีอายุต่างกันไว้ด้วยกันไม่ควรให้พื้นเล้าชื้นแฉะ และต้องระบายอากาศดี การป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เกษตรกรควรเลี้ยงไก่แต่ละโรงเรือนให้ห่างกันประมาณ 30 เมตร ควรเลี้ยงไก่ที่อายุรุ่นเดียวกัน และห้ามนำไก่จากข้างนอกเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มโดยเด็ดขาด ไก่ที่เป็นโรค หน้าบวม ให้ใช้ยาจำพวกพวกซัลฟาและยาปฏิชีวนะ ยาพวกซัลฟาที่ใช้ได้ผลดี คือซัลโฟนาไมค์ ซัลฟาไรอานอล ซัลฟาไดเมธีอกซีน ส่วนยาปฏิชีวนะอ๊อกซีเตตราไซคลีน อิริโทรไมซีน และสเตรพโตรไมซีน ยาพวกซัลฟา ให้โดยวิธีผสมในน้ำหรืออาหาร เกษตรกรควรหมั่นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆเป็นประจำ และขอแนะนำให้เกษตกรควรดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเอง หมั่นทำความสะอาดเล้าและโรงเรือนอยู่เสมอ ถ้ายังไม่หายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัดทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อทันที

แหล่งที่มาของข้อมูล : เรวัต พลาดกลาง. สัมภาษณ์. 10 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา