เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เรือประมงพาณิชย์รุกล้ำเขต ชาวประมงชายฝั่งชุมพรเสนอ ประมงจังหวัดแบ่งเขตให้ชัดเจน
20 สิงหาคม 2558
3,018
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย การทำประมงชายฝั่งจึงนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่ชาวชุมพรทำกันเป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีชุมชน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการจับสัตว์น้ำและการทำประมงได้ก้าวหน้าขึ้น จึงมีเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นและหลายๆครั้งที่มีการรุกล้ำพื้นที่การทำประมงชายฝั่งของชาวประมงพื้นบ้าน จับสัตว์น้ำและทำลายระบบนิเวศชายฝั่งและแนวปะการังเสียหาย ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดชุมพรในเขตอำเภอปะทิว อำเภอหลังสวนและอำเภอละแม จึงรวมกลุ่มกันเพื่อยื่นข้อเสนอกับทางประมงจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยข้อเสนอหลักๆ ที่ยื่นเสนอให้พิจรณา คือ พื้นที่ทะเลพื้นที่อำเภอปะทิว ห่างจากฝั่ง 3 ไมล์ทะเล ห้ามไม่ให้เรือประมงพาณิชย์เข้ารุกล้ำเข้ามาในเขต และเขตอำเภอหลังสวนถึงละแม ห่างจากฝั่ง 5 ไมล์ทะเล ห้ามไม่ให้เรือพาณิชย์เข้ารุกล้ำเข้ามาในเขต เพื่อให้เรือประมงชายฝั่งสามารถทำประมงได้ตามปกติ และเพื่อช่วยรักษาสมดุลให้ระบบนิเวศทางทะเลต่อไป
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้สอบถามรายละเอียดและความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เพื่อสอบถามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว ได้ทราบว่านายสายันต์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัดชุมพร (รักษาการแทน) ได้ทำการรับเรื่องไว้แล้ว เพื่อยื่นเรื่องเสนอส่วนกลางซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างส่งเรื่องเพื่อรอดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะจัดการประชุมเพื่อทำการชี้แจงต่อไป
แหล่งที่มาของข้อมูล : สายันต์ เอี่ยมรอด. สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.