เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ เฝ้าระวังตัว พวกแมลง เห็บ หมัด

24 สิงหาคม 2558
2,482
จากการสัมภาษณ์ นายวีระพงษ์ ชลิตงาม สัตวบาลเจ้าของฟาร์มแพะ (วีระพงษ์ฟาร์ม)อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อาจทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่อ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่งตนได้ไปพบในฟาร์มชาวบ้านที่เลี้ยงโค กระบือ ที่ตนช่วยดูแลด้านสุขภาพนั้น และได้พูดคุยกับคนเลี้ยงโคและกระบือว่า
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะอากาศจะมีแมลงดูดเลือดชุกชุม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์เลี้ยงรำคาญ เครียด ติดเชื้อจากน้ำลายของแมลง เห็บ หมัดที่ดูดเลือดเข้าสู่เส้นเลือดของโค กระบือ ลักษณะอาการเบื้องต้นที่สามารถสังเกตได้ ของโค กระบือ ดังนี้ เบื่ออาหารมีไข้ มีอาการซึ่มเศร้า ร่างกายอ่อนแอ ปัสสาวะและตาเหลือง

ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโค กระบือ เหมือนกัน ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงและสังเกตพฤติกรรม ทำความสะอาดโรงเรือนและกันฝนหรือกันแดด ให้สังเกตความผิดปกติ เพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงที หรือฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน หมั่นกำจัดแมลงจำพวกนี้บริเวณโรงเรือน หรือถ้าไม่เข้าใจก็ควรปรึกษาสัตว์แพทย์ประจำพื้นที่
แหล่งที่มาของข้อมูล : วีระพงศ์ ชลิตงาม. สัตว์บาลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช