เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

น้ำโขงสูง พัดเศษไม้จำนวนมาก ไหลเชี่ยว กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง-เรือประมง

10 สิงหาคม 2558
2,707
9 ส.ค. - ไม้ที่ไหลมาตามแม่น้ำโขงสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของกระชังปลาที่เลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขง ทั้งต้นไม้ กิ่งไม้ เศษไหม้ ไหลมาเกาะติดกระชังปลาเป็นจำนวนมาก เจ้าของกระชังปลาต้องคอยผลักเศษไม้ออกให้พ้นกระชังตลอดเวลา เพราะอาจทำให้สลิงที่ยึดกระชังปลากับตลิ่งขาด ส่วนชาวประมงต้องจอดเรือหยุดหาปลาในช่วงนี้
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ที่ 12.10 ซม. จากน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมา น้ำที่ไหลเชี่ยวแรงได้พัดพาเอาต้นไม้ กิ่งไม้ เศษไม้ ไหลมาตามน้ำ ไม้เหล่านี้ได้ไหลมาเกาะติดกระชังปลาที่เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงต่างได้รับความเดือดร้อนในหลายหมู่บ้านเช่นบ้านท่าโพธิ์ บ้านท่าไคร้ บ้านหนองแวง โดยเฉพาะที่บ้านท่าโพธิ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กระชังปลาถูกไม้เกาะติดจำนวนมากประกอบกับน้ำไหลเชี่ยวกราก ต้องคอยเฝ้าระวังและคอยลงไปเก็บเศษไม้ออกจากกระชังปลาทั้งวนทั้งคืน โดยเฉพาะเวลากลางคืนเจ้าของกระชังปลาไม่กล้าลงไปเก็บเอาไม้ออกจากหน้ากระชัง เมื่อไม้เกาะติดมากขึ้นทำให้ลวดยึดกระชังปลาเสี่ยงที่จะขาดไหลไปกับสายน้ำโขงสร้างความเสียหายได้ นอกจากนี้เศษไม้ที่ไหลมายังกระทบกับชาวประมงออกเรือจับปลาไม่ได้ ต้องจอดเรือเป็นแถวทำให้ขาดรายได้

แหล่งที่มาของข้อมูล : "น้ำโขงสูง พัดเศษไม้จำนวนมาก ไหลเชี่ยว กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง-เรือประมง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/online/2015/08/14390925811439092660l.jpg