เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือน

10 สิงหาคม 2558
2,693
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ ง่ายกว่าที่คิด" วันที่ 12 กันยายน 2558
แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน