เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รณรงค์ซื้อผ้าไหมให้แม่ เกษตรจัดงานใหญ่ 7-11 ส.ค. อิมแพคเมืองทอง

06 สิงหาคม 2558
3,267
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า แม้ระยะนี้จะเกิดฝนตกลงมา แต่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา และอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร รวมถึงจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาจลดน้อยลง เนื่องจากภาวะที่เกิดขึ้นทำให้สัตว์น้ำเกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรมประมง จึงสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ผง (ปม.1) เพื่อใช้ในการปรับคุณสมบัติของน้ำให้มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลากินพืช อาทิ ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ฯลฯ ลงในแหล่งน้ำและแม่น้ำสายต่างๆ เพื่อรักษาพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้ในอนาคต

นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการช่วยเหลือเบื้องต้นของทางกรมประมง ต้องขอชื่นชมในบางพื้นที่ที่ได้มีการสร้างเครือข่ายชาวประมงเพื่อแจ้งข่าวการเปิด-ปิดน้ำจากทางเขื่อนเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้ลูกข่ายได้ทราบและได้วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมั่นดูแลสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดและขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.ลดความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการขาดออกซิเจน 2.ลดปริมาณการให้อาหารให้น้อยลง 10-15 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า เพื่อป้องกันอาหารไม่ย่อยในกระเพาะปลา หรือน้ำเน่าเสีย ที่อาจทำให้ปลาช็อกตาย 3.การเลี้ยงปลาในกระชัง ควรมีการจัดการกระชังให้เกิดการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ พื้นก้นกระชังควรอยู่สูงจากพื้นแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 1 เมตร 4.หมั่นสังเกตอาการของปลาที่เลี้ยงอยู่เสมอ หากพบปลามีอาการผิดปกติหรือตายเป็นจำนวนมาก ควรรีบจับออกจำหน่าย 5.ทยอยจับผลผลิตที่ได้ขนาดไปจำหน่ายหรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดอัตราความหนาแน่นของสัตว์น้ำรวมถึงลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านนายคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวถึงรายละเอียดของหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ว่า กรมประมงได้มีการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่ตกค้างสะสมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) นั้น เราจะมีการควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาเพาะเชื้อและนับจำนวนโคโลนี ตลอดจนตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดอื่นๆ ในทุกรุ่นของการผลิตเพื่อให้ผู้ที่นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ไปใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อให้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ได้ทำหน้าที่ย่อยสลายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอให้เกษตรกรที่จะนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ไปใช้ โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้ให้เข้าใจเสียก่อน สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาท่านใดที่สนใจขอรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน

สำหรับในช่วงนี้แนวทางที่ดีทีสุดนั่นก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่และสังเกตสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมง หากพี่น้องชาวประมงมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานของกรมประมงใกล้บ้านได้ทันทีหรือสอบถามได้ที่ กรมประมง 0-2562-0600

แหล่งที่มาของข้อมูล : "รณรงค์ซื้อผ้าไหมให้แม่ เกษตรจัดงานใหญ่ 7-11 ส.ค. อิมแพคเมืองทอง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/172393