เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่คอล่อน(ไก่ศรีวิชัย)

10 สิงหาคม 2558
6,166
จากการลงพื้นที่ได้สัมภาษณ์นายบุญส่ง รัตนาพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราชของกรมปศุสัตว์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทางศูนย์วิจัย ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่คอล่อนหรือไก่ศรีวิชัย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่คอล่อน, การฟักลูกไก่, การทำโรงเรือนอย่างถูกวิธีและการลดต้นทุน
โดยการนำกากปาล์มมาผสมกับอาหารไก่ไข่ เพื่อลดต้นทุน หากเกษตรกรเลี้ยงไก่ โดยใช้อาหารสำเร็จรูปทั้งหมด จะทำให้ต้นทุนสูง เมื่อขายไก่แล้วจะประสบปัญหากับการขาดทุน

นอกจากนี้ทางศูนย์วิจัย ยังได้สนับสนุนตู้ฟักไข่ให้เกษตรกรด้วย สามารถฟักไข่ได้ครั้งละ 300 ฟอง ใช้เวลาในการฟัก 18-21 วัน โดยมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาฟาเรนไฮต์

ในส่วนของนายสุรพล สังข์หนู ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่1 ตำบลควนหนองฟ้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนเองเลี้ยงไก่ตามธรรมชาติมาประมาณ 10 ปีมาแล้ว โดยได้ให้ไก่หากินเอง บางครั้งก็ให้กินอาหารที่เหลือจากคอกหมู เพิ่งจะมาเลี้ยงอย่างถูกวิธีเมื่อประมาณ 3 ปีมานี้ และได้รับการสนับสนุนตู้ฟักไข่ จากศูนย์วิจัยฯ บอกว่า ตู้ฟักไข่ได้ผลดี ตอนนี้มีลูกค้าจองลูกไก่มาประมาณ 1,200 ตัว ลูกไก่อายุ 5 วัน ขายตัวละ 25 บาท ปัจจุบันตนเองเลี้ยงแม่ไก่ไว้ 150 ตัว จะเพิ่มการเลี้ยงให้ได้ 500 ตัว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 086-2886185
แหล่งที่มาของข้อมูล : บุญส่ง รัตนาพร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เขต 8. สัมภาษณ์, 03 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : มานะชัย ขุนทองจันทร์.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช