เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไถ่ชีวิตโค กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

05 สิงหาคม 2558
1,913
พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพศเมียจำนวน 209 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ และกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค ? กระบือ เพศเมีย จำนวน 209 ตัว เป็นโค 159 ตัว กระบือ 50 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการรวมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อธิบดีฯอยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและรับบริจาคเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ และได้จัดหาโค -กระบือที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทุกภาคส่วน จะได้แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับโค - กระบือจากการไถ่ชีวิต จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการ ทำให้มีชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่สำคัญเกิดความปิติ อิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค ? กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับโค - กระบือ 209 ตัว ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

"การจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค - กระบือถวายเป็นพระราชกุศล เข้าร่วมพิธีเพื่อรับขวัญโค - กระบือ และร่วมจิตอธิษฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือฯ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ โทร. 0 - 2653 - 4444 ต่อ 3384 - 5 โทรสาร. 0 - 2653 - 4926" อธิบดีกล่าว

******************************

ข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์