เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมง เผยสถานการณ์ภัยแล้งดีขึ้น แต่ยังไม่วางใจเดินหน้าแจก ปม.1 อย่างต่อเนื่อง

04 สิงหาคม 2558
1,255
"ประมง" เผยสถานการณ์ภัยแล้งดีขึ้น แต่ยังไม่วางใจเดินหน้าแจก ปม.1 อย่างต่อเนื่อง พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนสัตว์น้ำ
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ กำแพงเพชร สพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี สุโขทัย ชัยนาท พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรีอ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร อุตรดิตถ์ ตาก นครปฐม และพิจิตร ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลงและอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร รวมถึงจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาจลดน้อยลง ซึ่งจากปัญหาน้ำแล้งบวกกับสภาวะอากาศที่ร้อนย่อมส่งผลทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามไปด้วย จึงกลายเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำในบางพื้นที่ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้รวมถึงสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งนอกจาการลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับทั้งจากบ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติ

ทางกรมประมงได้มีการแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ผง (ปม.1) เพื่อใช้ในการปรับคุณสมบัติของน้ำให้มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และอีกหนึ่งเรื่องที่กรมประมงได้ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนสัตว์น้ำในธรรมชาติลดน้อยลงจนตกอยู่ในสภาวะปัญหาขาดแคลนสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง นั่นคือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลากินพืช อาทิ ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ฯลฯ ลงในแหล่งน้ำและแม่น้ำสายต่างๆ ที่ยังคงมีปริมาณน้ำเหลือเพียงพอต่อการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งรักษาพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้ในอนาคต

นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการช่วยเหลือเบื้องต้นของทางกรมประมง ต้องขอชื่นชมในบางพื้นที่ที่ได้มีการสร้างเครือข่ายชาวประมงเพื่อแจ้งข่าวการเปิด-ปิดน้ำจากทางเขื่อนเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้ลูกข่ายได้ทราบและได้วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
หมั่นดูแลสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดและขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

1.ลดความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการขาดออกซิเจน

2.ลดปริมาณการให้อาหารให้น้อยลง 10 -15 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า เพื่อป้องกันอาหารไม่ย่อยในกระเพาะปลา หรือน้ำเน่าเสีย ที่อาจทำให้ปลาช็อคตาย

3.การเลี้ยงปลาในกระชัง ควรมีการจัดการกระชังให้เกิดการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ พื้นก้นกระชังควรอยู่สูงจากพื้นแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4.หมั่นสังเกตอาการของปลาที่เลี้ยงอยู่เสมอ หากพบปลามีอาการผิดปกติหรือตายเป็นจำนวนมาก ควรรีบจับออกจำหน่าย

5.ทยอยจับผลผลิตที่ได้ขนาดไปจำหน่ายหรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดอัตราความหนาแน่นของสัตว์น้ำรวมถึงลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

นายคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวถึงรายละเอียดของหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ว่า กรมประมงได้มีการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่ตกค้างสะสมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) นั้น เราจะมีการควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาเพาะเชื้อและนับจำนวนโคโลนี ตลอดจนตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดอื่นๆ ในทุกรุ่นของการผลิตเพื่อให้ผู้ที่นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ไปใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อให้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ได้ทำหน้าที่ย่อยสลายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอให้เกษตรกรที่จะนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ไปใช้ โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้ให้เข้าใจเสียก่อน สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาท่านใดที่สนใจขอรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน

สำหรับในช่วงนี้ แนวทางที่ดีทีสุดนั่นก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่และสังเกตสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมง หากพี่น้องชาวประมงมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานของกรมประมงใกล้บ้านได้ทันทีหรือโทรสอบถามได้ที่กรมประมง 02-562-0600

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ประมง เผยสถานการณ์ภัยแล้งดีขึ้น แต่ยังไม่วางใจเดินหน้าแจก ปม.1 อย่างต่อเนื่อง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1438663104