เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

03 สิงหาคม 2558
1,150
ระหว่าง 31 กรกฎาคม 2558 - 6 กรกฎาคม 2558
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 31 กรกฎาคม 2558 - 6 กรกฎาคม 2558

แหล่งที่มาของข้อมูล : "พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=9154&s=tblplant