เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนขึ้นทะเบียนเรือถึงสิ้น ก.ค. ย้ำไม่ผ่อนผันทำประมงผิดกฎหมาย

29 กรกฏาคม 2558
1,304
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ขยายเวลาเรื่องการขึ้นทะเบียนเรือใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตการทำประมง หรืออาชญาบัตร และสมุดบันทึกการทำประมง จากเดิมที่สิ้นสุดภายในวันที่ 15 กรกฎาคมจะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังจะลดขั้นตอนการออกอาชญาบัตร เรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสที่ใช้เครื่องมือประมงหลายประเภท ให้ทำการออกอาชญาบัตรเหลือเพียง 1 ใบเท่านั้น ส่วนเครื่องมือที่ติดตั้งตามกฎของ IUU และ เรือที่มีปัญหากว่า 3,000 ลำ ที่จะขอใช้เครื่องมือควบคุม 4 ประเภทก็ไม่สามารถผ่อนผันได้ รัฐบาลจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นที่เหมาะสมแทน
ด้าน นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นทะเบียนเรือตามการรายงานของกรมเจ้าท่าขณะนี้มี 42,051 ลำ ในจำนวนนี้มีการขอใบอนุญาตการใช้เครื่องมือประมงเพียง 6,615 ลำ เท่านั้น ซึ่งจากการนำร่องการปฏิบัติงานศูนย์ Port in Port out ใน 4 จังหวัด ช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการรายงานของเรือประมาณ 3,500 ลำ ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่คาดว่าจะเป็นจำนวนเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน

สำหรับ ข้อสงสัยที่คาดว่า จำนวนยังไม่ครบถ้วน เพราะผลสำรวจเบื้องต้นเรือประมงไทยมีมากถึง 5 หมื่นลำ ดังนั้นจึงมีเรืออีกประมาณ 1 หมื่นลำที่ยังไม่เข้ามาจดทะเบียน ซึ่งเป็นผลมาจาก 1.เรือประมงเหล่านั้นไม่ได้ออกหาปลาแล้ว จึงไม่สนใจต่อทะเบียนที่กำหนดให้ดำเนินการปีต่อปี 2.เรือประมงเหล่านั้นใช้เครื่องมือการจับปลาที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต 3.เป็นเรือประมงประเภทขนถ่ายสินค้า และ 4.เป็นเรือประมงที่มีเครื่องมือผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ผ่อนผันอย่างเต็มที่แล้ว อยากเรียกร้องให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2558 นี้ตามที่รัฐบาลกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เตือนขึ้นทะเบียนเรือถึงสิ้น ก.ค. ย้ำไม่ผ่อนผันทำประมงผิดกฎหมาย.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/171102