เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรช่วงนี้ระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยง

29 กรกฏาคม 2558
1,964
จากการสัมภาษณ์ นายวีระพงษ์ ชลิตงาม สัตวบาลเจ้าของฟาร์มแพะ (วีระพงษ์ฟาร์ม)อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ว่าขณะนี้ฟาร์มเลี้ยงแพะของตนและฟาร์มแพะเพื่อนบ้านที่ตนดูแลอยู่ ได้เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเข้าสู้ฤดูฝนแล้ว อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียด ทำให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติไม่มีโรงเรือน หรือที่กันแดดกันฝน อาจทำให้เป็นหวัดหรือโรคปอดบวมได้ รวมถึงที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคมือเท้าปากในสัตว์เลี้ยง
ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์เหมือนกัน ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงและสังเกตพฤติกรรมของสัตว์และทำความสะอาดโรงเรือนและกันฝนหรือกันแดด ให้สังเกตความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงที เมื่อสัตว์แสดงอาการป่วยควรแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงทันทีเพื่อไม่ให้สัตว์ป่วยแพร่เชื้อโรคไปยังสัตว์อื่นในฝูง ถ้าสังเกตพบได้คือ ซึม เบื่ออาหาร
ถ้าเป็นแพะ จมูกเปียกแฉะหรือแห้งผิดปกติ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม หนังไม่สั่นไล่แมลง หรือถ้าเป็นสุกรอาการที่พบได้คือ หายใจลำบาก ขี้ตาขี้มูก หรือจาม ไอ หรือถ้าเป็นสัตว์ปีก อาการที่พบได้คือ คอตก หายใจเสียงดังนอกจากโรคหวัดหรือโรคปอดบวมแล้วควรได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค มีโอกาสที่ร่างกายสัตว์จะอ่อนแอทำให้มีการติดเชื้อโรค เช่น แพะ โค-กระบือ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม ในสุกร โรคที่ต้องระวังคือโรคปากและเท้าเปื่อย เกษตรกรจึงควรสวมรองเท้าบู๊ททุกครั้ง จึงฝากเตือนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ด้วยกัน
แหล่งที่มาของข้อมูล : วีระพงศ์ ชลิตงาม, สัตว์บาลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช