เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในสุราษฎร์หวั่นโรคนิวคาสเซิลระบาด ปศุสัตว์แจงมีวัคซีนป้องกันทั่วถึง

28 กรกฏาคม 2558
3,091
วันที 27 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ได้สอบถามมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ถึงสถานการณ์โรคนิวคาสเซิลในไก่ เนื่องจากเกรงว่าไก่ที่เลี้ยงไว้จะติดเชื้อ ซึ่งเกษตรกรทราบดีว่า โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคที่ติดได้ง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็ว เนื่องจากทราบว่าปีก่อนๆ ช่วงฤดูฝนมักจะมีโรคต่างๆ หลายโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายแก่เกษตรกร
ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้สอบถามไปยังนายธนชาต จิตติ ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสัมภาษณ์นายธนชาต จิตติ ได้ให้ข้อมูลกับทีมงานว่า ช่วงปีก่อนๆ ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเรื่องโรคนิวคาสเซิลอยู่บ้างในบางพื้นที่ โดยเชื้อจะแพร่กระจายและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันทางกรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการในการป้องกัน โดยการแจกจ่ายวัคซีนในการป้องกันโรคไปยังส่วนท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางปศุสัตว์ยังฝากย้ำเตือนเกษตรกรว่าควรมีการจัดการฟาร์มที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และทำวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึง
หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสัตว์ หรือต้องการทราบข้อมูลด้านปศุสัตว์อื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนชาต จิตติ. สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.