เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.ปัตตานี เชิญเที่ยวงาน เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 วันที่ 4-5 ส.ค. นี้

28 กรกฏาคม 2558
2,807
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558
นางสาวสมหมาย โนสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง เปิดเผยว่า อำเภอยะหริ่ง กำหนดจัดงาน "เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของประชาชนในอำเภอยะหริ่ง กิจกรรมภายในงาน ชมขบวนแห่สัญลักษณ์ปลากะพง , ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จากชุมชนต่างๆ ของ อำเภอยะหริ่ง , ชมการแสดงชุดประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน , การแสดงดิเกฮูลู , การแข่งขันแรลลี่จักรยาน , การประกวดทำอาหารจากปลากะพง , การแข่งขันกินปลากะพง , อาหารและขนมพื้นบ้าน , การประกวดผลิตผลทางการเกษตร , การแข่งขันกีฬาตะกร้อ , การแข่งขันกีฬาทางน้ำ นอกจากนี้ ชมนิทรรศการโบราณของดีเมืองยะหริ่ง , นิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและประมง ตลอดจนการแสดงของวงดนตรีต่างๆ ในภาคค่ำ ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวชมงาน "เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยะหริ่งและบริเวณที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "จ.ปัตตานี เชิญเที่ยวงาน เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 วันที่ 4-5 ส.ค. นี้.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPBH5807210010022