เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนมาหญ้าเขียว ผู้เลี้ยงโคหนองคาย ปล่อยโคกินหญ้าในที่ตัวเองไม่ต้องไปไกล

23 กรกฏาคม 2558
1,415
(22 ก.ค.58) หลังจากที่จังหวัดหนองคาย มีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวัน ส่งผลให้หญ้าที่แห้งตามท้องทุ่งนาได้แตกใบเขียว รวมทั้งนาและสระน้ำของชาวบ้านที่แห้งขอดก็กลับมีน้ำอีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีให้ชาวบ้านได้ทำนากันแล้ว ยังส่งผลดีกับเกษตรกรที่เลี้ยงโค
โดยเฉพาะที่บ้านดอนซูด หมู่ที่ 8 ต.หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงโคทั้งพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม จำนวน 50 ? 60 ราย มีโคที่เลี้ยงกว่า 1,000 ตัว มีหญ้าและน้ำให้โคได้กินแล้ว หลังจากเมื่อช่วงที่ผ่านมา ต้องขาดแคลนหญ้าและแหล่งน้ำที่โคจะกิน หลายรายต้องต้อนโคไปเลี้ยงที่บริเวณล้ำห้วยสวย ที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านกว่า 6 กิโลเมตร
นายคำผ่าย ชาพิทักษ์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 บ้านดอนซูด ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโค บอกว่าตอนนี้หลังจากฝนตกลงมาหลายวันทำให้หญ้าที่แห้งแตกใบเขียวขึ้นมาอีกครั้ง รวมไปถึงแหล่งน้ำที่แห้งขอดก็กลับมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรที่เลี้ยงโคซึ่งส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมู่บ้าน ก็สามารถเลี้ยงโคในพื้นที่ของตนเองได้ ไม่ต้องไล่ไปเลี้ยงไกลเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้ว.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ฝนมาหญ้าเขียว ผู้เลี้ยงโคหนองคาย ปล่อยโคกินหญ้าในที่ตัวเองไม่ต้องไปไกล.". [ออนไลน์]. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437535799