เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ชัยนาทมอบหญ้าแห้งช่วยเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือที่เดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง

22 กรกฏาคม 2558
1,482
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท มอบหญ้าแห้งคุณภาพสูง 250 ฟ่อน หรือ 5,000 กิโลกรัม ช่วยเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือที่เดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง
วันนี้ (21 ก.ค.) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นำหญ้าแห้งคุณภาพสูง จำนวน 250 ฟ่อน หรือ 5,000 กิโลกรัม ไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ จำนวน 18 ราย ในพื้นที่ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนแหล่งน้ำและหญ้าอาหารสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่งผลให้ในแต่ละวันเกษตรกรจะต้องพาสัตว์เลี้ยงเดินออกไปหาหญ้า และน้ำกินไกลจากบ้านกว่า 5 กิโลเมตร
นายธนยศ นงบาง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จากสภาวะภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดการขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ โดยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 100 ราย สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบมีกว่า 3,000 ตัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น และป้องกันสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพทรุดโทรมเนื่องจากขาดแคลนอาหาร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จึงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นำหญ้าแห้งคุณภาพสูงออกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ยังได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ลงไปดูแลในเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยงด้วย เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพทรุดโทรม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ อีกทั้งอาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์เกิดการเจ็บป่วย และอาจทำให้เกิดโรคระบาดตามมา

แหล่งที่มาของข้อมูล : " ปศุสัตว์ชัยนาทมอบหญ้าแห้งช่วยเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือที่เดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082312&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3