เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.ปัตตานี เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี วันที่ 1-6 สิงหาคม นี้

20 กรกฏาคม 2558
3,073
จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี วันที่ 1-6 สิงหาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารทะเล และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งอาหารทะเลของภาคใต้ที่ส่งไปขาย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จำนวนไม่น้อย ที่ประกอบอาชีพทำประมงและที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประมง สามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีมีมูลค่าเป็นเงินหลายพันล้านบาท
ดังนั้น จึงเตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและของดีจังหวัดปัตตานี ซึ่งในการจัดงานครั้งแรกปีนี้ ได้บูรณาการกับการจัดงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของเทศบาลเมืองปัตตานี ที่มีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารแปรรูป และแสดงสินค้าของดี ซึ่งเป็นที่รู้จักในจังหวัดปัตตานี รวมถึงกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

แหล่งที่มาของข้อมูล : "จ.ปัตตานี เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองปัตตานี วันที่ 1-6 สิงหาคม นี้.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPBH5806230010013