เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค. ปลื้มยอดขายพุ่ง10% เจาะตลาดจีน-เวียดนามเพิ่ม

16 กรกฏาคม 2558
1,352
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายประมาณ 5,800 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์นมจืด 80% คาดว่าในช่วงที่เหลืออีก 3 เดือนข้างหน้าที่จะสิ้นสุดปลายเดือน ก.ย.นี้ จะมียอดจำหน่าย 6,700 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าปี 2557 ประมาณ 10% ขณะที่ปริมาณนมดิบที่เข้าโรงงานผลิตของ อ.ส.ค. ตกวันละ 630 ตัน ซึ่งในช่วง 2-3 ปีมานี้ อ.ส.ค.รับซื้อนมดิบมาผลิตเพิ่มวันละ 100 ตันเศษ
สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์นมนั้น นายสุชาติกล่าวว่า ปีนี้ที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย. 2558 อ.ส.ค.จะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์นมเข้าไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาได้ประมาณ 400 ล้านบาท บางส่วนจะส่งผ่านชายแดนไปจำหน่ายประเทศเวียดนาม โดย อ.ส.ค.มีเอเย่นต์รับผิดชอบการกระจายสินค้าในกัมพูชา 3 ราย ส่งออกไปจำหน่าย สปป.ลาว มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท ซึ่ง อ.ส.ค.มีเอเย่นต์กระจายสินค้าใน สปป.ลาว 1 ราย ยอดส่งออกที่เหลือจะส่งออกไปประเทศเมียนมาผ่านทางชายแดนไทย ทั้งนี้เมียนมามีการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจาก อ.ส.ค. มาแล้วประมาณ 2 ปี

ในส่วนการเจาะตลาดจีนและเวียดนาม ยังอยู่ในช่วงการทำเอกสารการส่งผลิตภัณฑ์นมเข้าไปจำหน่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศอยู่ อาทิ ด้านข้างกล่องนมจะต้องมีอักษรของแต่ละประเทศที่ส่งเข้าไป เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าได้มาตรฐานและมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ทางด้าน นายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงความคืบหน้าในการนำเข้ามันเส้นโดยถูกต้องตามกฎหมายจากกัมพูชาและผลกระทบจากภัยแล้งว่า ล่าสุดทางสหกรณ์นำเข้ามันเส้นจากกัมพูชาลอตที่สอง รวมแล้วมีการนำเข้า 1.2 หมื่นตัน ส่วนผลกระทบจากภัยแล้งนั้น ค่าอาหารเลี้ยงโคนมปรับตัวเพิ่มขึ้น 20% ทำให้ต้นทุนเพิ่มอีก 1.25 บาท/กก. รวมต้นทุนใหม่เป็น 14.25 บาท/กก. แต่การนำเข้ามันเส้นถูกกฎหมาย ทำให้ต้นทุนลดลงพอสมควร ขณะที่ราคารับซื้อนมดิบจากเกษตรกรสมาชิกอยู่ที่ กก.ละ 17.50 บาท หากรวมไขมันด้วยจะตก กก.ละ 18 บาท

แหล่งที่มาของข้อมูล : "อ.ส.ค. ปลื้มยอดขายพุ่ง10% เจาะตลาดจีน-เวียดนามเพิ่ม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436949065