เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ประมงเชียงรายเตือนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม
09 กรกฏาคม 2558
1,107
นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า หลังจากที่ฝนไม่ตกมานาน อาจทำให้ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเกิดฝนตกหนักขึ้นได้ ปริมาณน้ำอาจไหลหลากทำให้หลายพื้นที่ในจ.เชียงรายได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในจ.เชียงรายมีประมาณทั้งหมด2,058ราย3,500บ่อ และ2,581.13ไร่ จึงขอเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมือสถานการณ์ทั้งก่อนและหลัง ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซาก เช่นอ.พญาเม็งราย,อ.ดอยหลวง,อ.เวียงเชียงรายรุ้ง และต.โยนก อ.เชียงแสน ซึ่งแต่ละปีสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้าเมื่ออาจเกิดน้ำท่วม หากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำให้เสริมคันบ่อให้สูงขึ้นและเตรียมมุ้งเขียวล้อมรอบคันบ่อเพื่อป้องกันปลาหนีช่วงน้ำท่วม เกษตรกรควรควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ 2ใน3 ส่วนของน้ำที่อยู่ในบ่อ พร้อมจัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขินออกไปเพื่อให้น้ำไหลออกได้อย่างสะดวก ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจนกรณีน้ำไหลเข้าบ่ออย่างกะทันหัน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ตลอดจนจัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ50-60กก.ต่อไร่ และที่สำคัญเกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูน้ำหลาก หมั่นดูแลเอาใจใส่สัตว์น้ำสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากพบว่าปลามีอาการเชื่องช้า ให้งดหรือลดการให้อาหาร และหากฝนตกมาก คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลง ให้เปลี่ยนน้ำในบ่อปลา โดยสูบน้ำก้นบ่อออก และเติมน้ำใหม่เข้าไป
นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า เกษตรกรควรขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย โดยต้องขึ้นทะเบียนก่อนที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น และสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับความเสียหายและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งข้อมูล และติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-152091
แหล่งที่มาของข้อมูล :สุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
21-35°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×