เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตื่น เรียกอุตสาหกรรมประมงหารือผลหยุดจับปลา

06 กรกฏาคม 2558
2,739
เรียกผู้ส่งออกอาหารทะเลถกผลกระทบแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ชี้กลุ่มส่งออกปลาทูน่าไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนอุตสาหกรรมปลาป่นโดนหางเลข ต้องขึ้นราคาสินค้า 5-10%
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังหารือกับสมาคมอาหารทะเลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่า สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เป็นต้นว่า จากการหารือตัวแทนภาคส่งออกที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ที่ให้หามาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่อาจได้รับผลกระทบจากการการแก้ไขเรือประมงผิดกฎหมาย พบว่าภาคเอกชนเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือประมงของรัฐบาล

โดยระบุว่าการส่งออกอาหารทะเลของไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินเรือในครั้งนี้ โดยเฉพาะสินค้าปลาทูน่า ที่เป็นกลุ่มส่งออกอาหารทะเลอันดับหนึ่งของไทย เพราะวัตถุดิบที่นำมาใช้เกือบทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศ หรือมีการนำเข้าปลาทูน่าปีละ 8-9 แสนตัน ไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศ

"ปลาทูน่าที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามา ก็นำมาผลิตและส่งออก ซึ่งปลายโปรดักส์ของปลาทูน่าก็จะนำมาผลิตในอุตสาหกรรมปลาป่น เพื่อทดแทนวัตถุดิบปลาป่นที่ต้องใช้ในประเทศได้บางส่วน ดังนั้นในภาคการส่งออกจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินเรือในรอบนี้"

นายสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมปลาป่นได้รับผลกระทบจากกรณีที่เรือประมงหยุดหาปลา เพราะวัตถุดิบที่นำมาผลิตปลาป่นและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกชิ้น ปูอัด ต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากเรือประมงมากกว่า 50% ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาปลาป่นขึ้นมาประมาณ 5-10% หรือ 1-2 บาท/กก. จากราคาปกติ ส่วนปลาป่นที่นำไปใช้ทำอาหารสัตว์นั้น ขณะนี้เชื่อว่าจะยังไม่มีผลกระทบที่ทำให้อาหารสัตว์ขาดแคลน เพราะยังมีสต๊อกล่วงหน้าไว้ใช้ได้ถึง 6เดือน หรือสิ้นปีนี้

"ยอมรับว่าอุตสากรรมปลาป่นคงได้รับผลกระทบ และราคาต้องปรับขึ้น แต่ก็สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือประมงของรัฐบาล แต่ต้องการให้รัฐบาลเร่งในเรื่องการออกกฎระเบียบเรือประมงอีก 2,000 ลำ ที่ยังไม่มีอาชญาบัตร หรือใบอนุญาตทำประมง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 5,000 ลำ ให้ถูกต้อง เพราะแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่อนคลาย"

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ก.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตื่น เรียกอุตสาหกรรมประมงหารือผลหยุดจับปลา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1435921843