เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาไข่ไก่ดิ่งสวนทางภัยแล้ง

01 กรกฏาคม 2558
2,914
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่อ่วม ราคาไข่ดิ่ง 2.5 บาทต่อฟอง สวนทางภัยแล้ง เหตุผลผลิตเกินความต้องการเฉียด 2,000 ล้านฟองต่อปี จี้รัฐดูแล
นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงอยู่ระดับ 2.40-2.50 บาทต่อฟอง สำหรับไข่คละหน้าฟาร์ม ทั้ง ๆ ที่ช่วงฤดูร้อนของทุกปี ราคาไข่ไก่จะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยที่ 3.50 บาทต่อฟอง เนื่องจากถูกพ่อค้าต่อรองราคาให้ต่ำลง จากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่มีมากถึง 40 ล้านฟองต่อวัน หรือไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านฟองต่อปี ซึ่งเกินความต้องการของตลาดวันละ 2-5 ล้านฟอง หรือเกินความต้องการเกือบ 2,000 ล้านฟองต่อปี ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่อยู่ระดับ 3 บาทต่อฟอง

สำหรับ สาเหตุที่ทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก เกิดจากการที่ปล่อยให้มีการนำเข้า พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อย่างเสรีโดยไม่มีการเข้าไปควบคุมใดๆ ซึ่งคาดว่าขณะนี้น่าจะมีพ่อแม่พันธุ์ไม่ต่ำกว่า 700,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ก็จะผลิตลูกไก่ได้ 70 ล้านตัว ขณะที่แม่ไก่ยืนกรง ก็จะมีไม่ต่ำกว่า 50 ล้านตัว แต่ละตัวก็จะออกไข่ได้ไม่ต่ำกว่า 300 ฟอง จึงทำให้ผลผลิตออกมาจำนวนมาก แต่ความต้องการบริโภคก็ยังเท่าเดิม

"ผลผลิตไข่ไก่จะผลิตได้ 40 ล้านฟองต่อวัน หรือไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านฟองต่อปี แต่ความต้องการจริงจะมีแต่ 13,000ฟองต่อปีหรือ 35-38 ล้านฟองต่อวัน หรือเกินความต้องการวันละ 2 - 5ล้านฟอง หรือเกินความต้องการ 2,000 ล้านฟองต่อปี ซึ่งเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ จนทำให้ผู้ประกอบการเลิกกิจการไปไม่ต่ำกว่า 20 ราย"

ทั้งนี้หากสถานการณ์ดังกล่าว ยังเป็นลักษณะนี้ อนาคตก็อาจส่งผลต่อราคาไข่ไก่ปีหน้า ซึ่งอาจสูงถึง 4 บาทต่อฟอง เนื่องจากสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่จำนวนมาก ต้องปิดกิจการ หากหน่วยงานภาครัฐไม่เร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดย เฉพาะการควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ เพราะผู้ประกอบการบางราย สมาคมฯ ไม่สามารถ เข้าไปขอความร่วมมือ ได้เนื่องจากมีกำลังการผลิตและมีส่วนแบ่งตลาดสูง และถือว่าเป็นสิทธิที่จะนำเข้ามาได้ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ทั้งระบบ

"เราคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าร้อนทุกปีราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มจะไม่ต่ำกว่า 3 บาท แต่กลับขายได้จริงในปีนี้แค่ 2.40 บาทเท่านั้น ที่ผ่านมาก็เคยรายงานได้กรมปศุสัตว์ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) รับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้รับความใส่ใจ กลับยังปล่อยให้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างเสรี โดยอ้างข้อตกลงทางการค้าที่ว่าต้อง ให้ทำการค้าได้อย่างเสรี แต่กลับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิตไข่ไก่ที่แทบจะไม่มีผลต่อตลาด เพราะรายย่อยจะมีแค่ 10% ของผู้ผลิตทั้งหมด"

นายมงคล กล่าวว่า หากรายย่อยหายไปจากระบบ ก็แทบไม่มีผลกระทบต่อราคาไข่ไก่ในประเทศ และส่วนใหญ่ก็ทำเป็นอาชีพเสริม ขณะที่รายใหญ่จะทำธุรกิจอย่างเดียว มีการลงทุนสูง เมื่อแบกรับการขาดทุนไม่ได้ก็ต้องเลิกทำ ออกจากระบบไปเลย แต่ภาครัฐหรือคนส่วนใหญ่จะมองว่าไม่น่าสงสารเท่าเกษตรกรรายย่อย จึงไม่ให้ความสนใจถ้าปีหน้ารายใหญ่ไม่ผลิตไข่ไก่ก็จะหายไปเยอะมาก

"ขณะนี้นั้น อย่ามาว่าพวกผมถ้าราคาไข่จะสูงขึ้น แต่ถ้าไม่อยากให้ไข่แพงภาครัฐก็ควรเข้ามาช่วยตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่รอให้แพงก่อนค่อยมาแก้เพราะตอนนั้นต้องเป็นไปตามภาวะตลาด"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมโดยการร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยรายกลาง และองค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ต่าง ๆ นำไข่ไก่สดคุณภาพดี มาจัดจำหน่ายไข่ในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีกของตลาดสด ฟองละ 10-20 สต. มาจำหน่ายสำนักงานการค้าภายใน 76 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านฟ้อง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ราคาไข่ไก่ดิ่งสวนทางภัยแล้ง.". [ออนอไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/331770