เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตรังตั้งธนาคารปูม้า-สิเกาโมเดล

24 มิถุนายน 2558
1,374
จังหวัดตรังจัดตั้งธนาคารปูม้าไปทั่วทั้งจังหวัดตรัง ตามแนวทาง "สิเกาโมเดล"
ตรัง - นายเกษม บุญมา ประธานกลุ่มธนาคารปูม้าชุมชนบ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กล่าวว่า จัดตั้งธนาคารปูม้าไปทั่วทั้งจังหวัดตรัง ตามแนวทาง "สิเกาโมเดล" ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรปูม้า รวมกว่า 10 ชุมชนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านแหลม บ้านโต๊ะบัน บ้านพรุจูด บ้านฉางหลาง บ้านบางค้างคาว ขยายพันธุ์ลูกปูม้า แล้วปล่อยลงสู่ทะเลตรังมีอัตราการรอดตายเพิ่มขึ้นนำไปสู่การเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต ทดแทนประชากรปูม้าที่ลดลง ทางธนาคารจะรับแม่พันธุ์ปูม้าที่ติดอวนจากชาวประมง แล้วนำมาเพาะเลี้ยงจนมีอายุประมาณ 4 เดือน ขนาดกระดองกว้างประมาณ 2 นิ้วเศษ จะเริ่มวางไข่ออกมาครั้งละ 1-2 ล้านฟอง จำนวนไข่ขึ้นอยู่กับความกว้างของกระดองและอายุ

วิธีการนี้ยังลงทุนไม่สูงนัก โดยธนาคารปูม้าแต่ละแห่งจะใช้เม็ดเงินประมาณ 2-3 หมื่นบาทซื้อเครื่องให้อากาศ ซื้อถังเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์ และอนุบาลลูกปูม้า ปั๊มน้ำ และถุงกรอง ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก


http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=B58D770BBA3409E1D0666C37A6DB48A2&pg=service