เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปฏิรูปอาหารโคคืบหน้า ปศุสัตว์คัดได้ 2 สหกรณ์

23 มิถุนายน 2558
4,128
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ หรือ TMR (อาหารข้นผสมอาหารหยาบอย่างละ 50%) โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแลเกษตรกร ให้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมว่า ล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศเฟ้นหาสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงแค่ 2 แห่งเท่านั้นคือสหกรณ์ไทยมิลล์ สระบุรี และสหกรณ์โคนมปากช่องโคราช เนื่องจากมีคุณสมบัติครบ มีพื้นที่ปลูกหญ้าตามที่กำหนด ยังมีผลผลิตน้ำนมโค 70 ตันต่อวัน
ส่วนสหกรณ์อีก 2 แห่ง ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกถึงสาเหตุว่า ยังติดปัญหาเรื่องพื้นที่การปลูกหญ้าไม่พร้อม ต้องกลับไปปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้คือ ต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้ามากกว่า 500 ไร่ เพื่อรองรับโคนมได้ 1,000 ตัว พร้อมแสดงหลักฐานแหล่งอาหารอื่นอาทิ ข้าวโพดด้วย เพราะสูตรอาหาร TMR ต้องใช้อาหารหยาบค่อนข้างมาก

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการของสหกรณ์โคนมฯ รูปแบบใหม่ น.สพ.อยุทธ์ บอกว่า จะทำให้เกษตรกรมีอาหารโคนมคุณภาพพอเพียงต่อการเลี้ยง เกิดการสร้างธุรกิจการเลี้ยงโคนมทดแทนเพื่อให้มีโคนมสาวท้องคุณภาพ เกษตรกรจะได้มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม มีการจัดการฟาร์มโคนมรูปแบบใหม่ ที่สามารถลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และยังมีระบบจัดการรับส่งน้ำนมดิบที่ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนทั้งหมดจะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตน้ำนมสูงขึ้น
โดยสหกรณ์ที่ได้อนุมัติเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสหกรณ์ละ 300 ล้านบาท เพื่อนำไปปรับโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้กรมยังได้ติดต่อประสานกับคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) หาวงเงินอนุมัติอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็กอีกจำนวน 15-20 แห่ง มีกำลังการผลิตน้ำนมดิบ 20 ตันต่อวัน เพื่อให้สหกรณ์นำเงินไปใช้พัฒนาผลผลิต ความสะอาด องค์ประกอบน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้น ป้องกันผลกระทบระบบน้ำนมโคหลังเปิดตลาดเออีซี.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ปฏิรูปอาหารโคคืบหน้า ปศุสัตว์คัดได้ 2 สหกรณ์.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/506737