เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศปมผ.สั่งเช็คจำนวนเรือประมงใหม่ กรมประมงเสนอลดเรือ 3,200 ลำ เหตุอียูบีบโอเวอร์ฟิชชิ่ง

10 มิถุนายน 2558
1,946
EU บีบไทย "โอเวอร์ฟิชชิ่ง" กรมประมงเสนอลดจำนวนเรือกว่า 3,200 ลำ ศปมผ.สั่งการทำข้อมูลเรือประมงแน่ชัดภายใน มิ.ย.นี้ หลังเรือไร้อาชญาบัตรกว่า 1.3 หมื่นลำ พร้อมหาทางเยียวยาชาวประมงหากต้องปลดเรือ เร่งร่างกฎหมายประมงเสนอ EU
ดร.เพราลัย นุชหมอน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กล่าวในการอภิปรายหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา IUU" ในการประชุมวิชาการประมงปี 2558 ว่า สหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ความเห็นว่าไทยมีการทำประมงเกินระดับที่เหมาะสม (Overfishing) กรมประมงจึงศึกษาจากสถิติการจับสัตว์น้ำย้อนหลังของไทยกว่า 10 ปี และจำนวนเรือประมงในปัจจุบัน พบว่าไทยมีการทำประมงโอเวอร์ฟิชชิ่งในประเภทสัตว์น้ำหน้าดินและปลาผิวน้ำ ซึ่งควรจะลดจำนวนเรือประมงลงกว่า 3,200 ลำ และลดจำนวนวันทำประมงลง 5-85 วัน/ปี แล้วแต่พื้นที่และประเภทเรือ

ด้าน ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้นำเสนอข้อมูลนี้ต่อศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ไป 1-2 ครั้งแล้ว และพล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ในฐานะผู้บัญชาการศปมผ.ได้สั่งการให้กรมประมงร่วมกับกรมเจ้าท่าจัดทำข้อมูล เรือประมงที่แน่ชัดให้เรียบร้อยภายในเดือนมิ.ย.นี้ เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีการรับขึ้นทะเบียนเรือไปกว่า 4.2 หมื่นลำ แต่กรมประมงออกใบอาชญาบัตรทำการประมงไปเพียงกว่า 3 หมื่นลำเท่านั้น ศปมผ.จึงต้องการทราบว่าเรืออีกกว่า 1.3 หมื่นลำมีสถานะอย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่แน่ชัดมาใช้ในการหามาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงโอเวอร์ฟิช ชิ่งต่อไป

กรณีการลดจำนวนเรือหรือลดจำนวนวันทำการประมง เป็นนโยบายที่ค่อนข้างแน่นอน ศปมผ.จึงสั่งการให้กรมประมงจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเข้าเสนอเพิ่มเติม ด้านการร่างกฎหมายประมงฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข ศปมผ.กำลังเร่งรัดอย่างเต็มที่เพื่อเสนอโครงร่างให้ EU พิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้ โดยจะต้องครอบคลุมนิยามการทำประมง IUU Fishing และการบริหารทรัพยากรทะเล ตามที่ EU ได้ให้ความเห็นไว้

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ศปมผ.สั่งเช็คจำนวนเรือประมงใหม่ กรมประมงเสนอลดเรือ 3,200 ลำ เหตุอียูบีบโอเวอร์ฟิชชิ่ง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1433858410