เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะหน้าฝนเพิ่มออกซิเจนในกระชัง หวั่นน้ำเปลี่ยนฉับพลันกระทบผู้เลี้ยงปลา

05 มิถุนายน 2558
3,030
นายวิสูตร ศศิวิมล ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดกระบี่เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้อุณหภูมิของอากาศและน้ำเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่ทะเล อาจมีสารเคมีและสารแขวนลอยปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงได้ ดังนั้น จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์
นายวิสูตรกล่าวว่า แนวทางป้องกัน ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจน โดยการติดตั้งเครื่องพ่นน้ำลงในกระชังเลี้ยงปลา หรือเดินท่อเติมอากาศให้กับปลาที่เลี้ยงในกระชังโดยตรง คัดเลือกสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่าย เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นของสัตว์น้ำในกระชัง ไม่ควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงเลี้ยงในกระชังหนาแน่นเกินไป จำกัดปริมาณการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และควรจัดแนวการเรียงตัวของกระชังให้แต่ละกระชังมีกระแสน้ำไหลผ่านมากที่สุด เพื่อให้ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำมีการถ่ายเทอย่างสะดวก ตรวจตราให้ความสนใจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ ทันท่วงที

"กรณีเกิดอาการผิดปกติของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ถ้าพบปลาในกระชังป่วยหรือตายควรตักออกแล้วนำไปฝังกลบหรือเผาทำลาย ถ้าพบปลาตายเป็นจำนวนมากผิดปกติ ให้รีบแจ้งสำนักงานประมง เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือความช่วยเหลือได้ทันท่วงที" นายวิสูตรกล่าว

--มติชน ฉบับวันที่ 5 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)--

แหล่งที่มาของข้อมูล : "แนะหน้าฝนเพิ่มออกซิเจนในกระชัง หวั่นน้ำเปลี่ยนฉับพลันกระทบผู้เลี้ยงปลา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=D88F9FBE477FC1A01341E42B26B21609&pg=service