เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศ.ศ.ป.เดินหน้าส่งเสริมออกแบบ กลุ่มทอผ้าไหมอีรี่ สู่สากล

26 พฤษภาคม 2558
3,122
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เดินหน้าโครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Crafts)" พร้อมเดินหน้าส่งเสริมออกแบบกลุ่มทอผ้าไหมอีรี่จากพื้นบ้านสู่สากล ศ.ศ.ป.เผย ปัจจุบันไทยเป็นเจ้าแรกที่ ผลิตผ้าไหมอีรี่ย้อมธรรมชาติได้มาตรฐานมากที่สุด
นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มตลาดผ้าไหม มีความต้องการไหมพื้นบ้านที่มีการผลิตแบบคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระแสความต้องการของตลาดระดับบน (high end) และตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดาและยุโรป ทุกวันนี้เริ่มหันมานิยมผ้าที่มีกระบวนการผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง นับว่าเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย ที่สามารถแก้ปัญหา ด้านกระบวนการผลิต กระทั่งสามารถสาว ทอผ้าไหมอีรี่ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สุด มีกระบวนการย้อมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

อีกทั้ง ยังมีการผสานความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดเตรียมต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบตอบโจทย์ตลาดญี่ปุ่น สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน
นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นางทองเลิศ สอนจันทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ บอกว่า ครั้งหนึ่งที่นำผ้าไหมพื้นบ้านร่วมออกงาน เห็นกลุ่มชาวบ้านขายผ้าไหมพื้นบ้านจำนวนมาก เราอยากหนีตลาดและสร้างความแปลกใหม่แต่ต้องให้มีความยั่งยืนกับกลุ่ม แม้จะเคยเห็น ม.เกษตรศาสตร์บางเขน ทำวิจัยเรื่องไหมอีรี่แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยสนใจ จนกระทั่งไปออกงานความคิดเกิดขึ้นมา "มีแต่คนทำผ้าไหม แต่ความแตกต่างไม่ค่อยมีมาก" ประจวบเหมาะกับที่ ศ.ศ.ป.มีโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Crafts) จึงเข้าไปปรึกษากับ ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ ผู้ดูแลโครงการฯ
ไทยเป็นเจ้าแรกที่ ผลิตผ้าไหมอีรี่ย้อมธรรมชาติ ที่ได้มาตรฐาน

ครั้งแรกเอา "ไหมอีรี่" มาทดลองเลี้ยงก่อนกระด้งเดียว แต่ 100 กว่าตัว เพื่อเอามาเริ่มขยายพันธุ์ (ไข่ไหม) กระบวนการเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับไหมพื้นบ้าน เพียงแต่ใช้ใบมันสำปะหลังเป็นอาหาร เลี้ยงหนอนไหมอีรี่ กระทั่งหนอนเข้าดักแด้ และออกมาเป็นตัว "บี้" ซึ่งใช้เวลาแค่ 15-18 วัน ก็เอามาสาวไหมได้ ต่างจากไหมพื้นบ้านที่ใช้เวลาเลี้ยงนานกว่า และเลี้ยงติดต่อกันไม่ได้
ขั้นตอนการย้อม

สำหรับเสน่ห์ของผ้าไหมอีรี่ นางทองเลิศ บอกต่อว่า อยู่ใช้สีธรรมชาติย้อม หากเป็นสีเหลืองจะใช้ดาวเรือง สีเทาใช้ดิน และยังมีอีกหลายสี และเมื่อทาง ศ.ศ.ป.มาช่วยออกแบบลวดลาย ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้ผ้าไหมอีรี่น่าใช้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้องมีรายได้เฉลี่ย 4,500-5,000 บาท และหลังจากที่นำผ้าไปร่วมงานที่ประเทศญี่ปุ่น และเทศกาลมะพร้าวที่สมุย จ.สุราษฎร์ธานี คาดว่าจะทำให้สมาชิกมีความยั่งยืนและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน.
การย้อมด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ศ.ศ.ป.เดินหน้าส่งเสริมออกแบบ กลุ่มทอผ้าไหมอีรี่ สู่สากล.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/501100