เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงจ่อประกาศปิดอ่าวไทยตัว ก เริ่มดีเดย์ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้

25 พฤษภาคม 2558
2,149
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน- 31 กรกฎาคม
โดยเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือกทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวตัว ก จะส่งผลให้สัตว์น้ำขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ ส่งผลให้มีมูลค่ากลับคืนสู่ชาวประมงเพิ่มขึ้น โดยกรมประมงจะจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ประมงจ่อประกาศปิดอ่าวไทยตัว ก เริ่มดีเดย์ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/159603