เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงประกาศ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT 2015

20 พฤษภาคม 2558
2,821
นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน "การประชุมระหว่างประเทศ นิทรรศการและการแสดงสินค้าประมง ภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย" (Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMTGT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 นี้ ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช จังหวัดสงขลา
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศ จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะผู้แทนจาก 3 ประเทศเข้าร่วม โดยในวันแรกจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านการประมงของทั้งสามประเทศภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของอาเซียน "IMT-GT Fisheries Cooperation as a good step to sustainability in ASEAN" สำหรับหัวข้อในการประชุมประกอบไปด้วย การประสานความร่วมมือเรื่องการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ "Harmonization of Health Certifcate for Aquatic Animal" ส่วนในวันที่สองหัวข้อในการประชุมจะประกอบไปด้วย การประสานความร่วมมือและการบริหารจัดการการประมงระหว่างประเทศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ "Fisheries Cooperation and Management in the IMT-GT Area" และมาตรการการนำเข้า ส่งออก และด่านกักกันและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำระหว่างประเทศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ "Import Export and Transshipment Quarantine Measures for Aquatic Animals and their Products in IMT-GT"

โดยในช่วงพิธีเปิดงานของวันแรก ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ที่สำคัญ คือ การสาธิตปรุงเมนูอาหารและสนทนาพูดคุยกับเซฟชื่อดัง จากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ "ฉายาพ่อครัวข้าวแกงเงินล้าน" ที่มีรายการโทรทัศน์มากมาย อาทิ ครัวละไมกินอยู่อย่างไทย และรายการ Cozy Living อีกทั้งภายในงานยังมีการออกร้านจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการตลอดทั้ง 3 วันอาทิ การจำหน่ายสินค้าประมงจากผู้ประกอบการผลิตและส่งออก สินค้าโอทอป จาก 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยรวมถึงสินค้าจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียด้วย อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแสดงนิทรรศการนั้น กรมประมงจะมีการนำเสนอความร่วมมือและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ IMT-GT ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งความร่วมมือในด้านการประมงนับเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยที่มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศในพื้นที่เป็นผู้นำในการค้าการลงทุน โดยมีภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและขจัดอุปสรรคในการนำเข้า ส่งออก รวมถึงมาตรการการกีดกันทางการค้าต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กรมประมงประกาศ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT 2015.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=CEAC328D91DF766103795CF2CD40FF4F&pg=service