เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์โชว์ศักยภาพข้าวไทยด้วยนวัตกรรม
15 พฤษภาคม 2562
304

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 "Thailand Rice Convention 2019" ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ภายใต้แนวคิด "RICE STYLE ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต" โดยการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด และผลักดันข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งการประชุมข้าวนานาชาติ จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและ ข้าวไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วทุกทวีปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจากกำหนดการจัดงานในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสดียิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อการพัฒนาข้าว และชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-36°C
เชียงใหม่
22-40°C
นครราชสีมา
26-36°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
27-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×