เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรโคราชโอดร้อนจัดทำคะน้าเน่าเสียหาย

09 พฤษภาคม 2562
2,398

สภาพอากาศทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกผักทุกราย โดยนางไพร นามมะเริง อายุ 63 ปี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้าในตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอพิมายได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดกันถ้วนหน้า เพราะปีนี้ภัยแล้งยาวนานกว่าทุกปี ส่งผลทำให้แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเพาะปลูกแห้งขอดจนหมด และปริมาณน้ำที่หลงเหลืออยู่ในแม่น้ำมูลก็มีเพียงเล็กน้อยไม่สามารถนำขึ้นมาใช้รดพืชผักได้ เนื่องจากมีความเค็มจัด ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้ารายหลายในตำบลสัมฤทธิ์ประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้


 


ส่วนตนได้ลงทุนปลูกคะน้า จำนวน 1 ไร่ ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งด้วยเช่นกัน โดยผักคะน้าที่ปลูกไว้ เจริญเติบโตช้า แถมสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ใบเหี่ยวเฉา หยิกงอ และเน่า ไม่สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ทั้งไร่ ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :