เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์มอบหญ้าแห้งให้คลังเสบียงสัตว์

03 พฤษภาคม 2562
2,067

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบหญ้าแห้งให้คลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบล ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อตากฟ้า บ้านหนองบัวงาม ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ


ทั้งนี้มีการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ำซาก และมีการเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างหนาแน่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์สนับสนุนหญ้าแห้งให้คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล จำนวน 5,000 กิโลกรัม (250 ฟ่อน) ต่อแห่ง และปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ มีคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 3 แห่ง คือ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย, ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า และต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :