เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์จับตาอากาศร้อนกระทบพืชเกษตร

22 เมษายน 2562
2,272

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออากาศร้อนและภัยแล้ง ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นภัยแล้ง แต่อากาศร้อนอบอ้าวกว่าปกติ ซึ่งยอมรับว่ากำลังมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในหลายพื้นที่แล้ว เช่น ปลูกข้าวนาปรัง คาดว่าอากาศที่ร้อนมากจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังต่ำกว่าคาดการณ์ หรือ ต่ำกว่า 7.5 ล้านตัน


รวมถึงผักใบบางชนิดเสียหายและมีผลต่อราคาสูงขึ้น เช่น ผักสำหรับทำสลัด พบว่าราคาขยับแล้วร้อยละ 30 รวมถึงผักปวยเล้ง ผักกวางตุ้ง ส่วนมะนาวราคาสูงตามฤดูกาลอยู่แล้ว


และในส่วนของผลไม้ ที่ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแล้วไม่น่าเป็นห่วง เช่น ทุเรียน มังคุด แต่ที่ต้องติดตามใกล้ชิด คือ ลองกอง เงาะ ลำไย ที่อยู่ระหว่างเพาะปลูก ผลผลิตอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ


รวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจมีผลผลิตลดลงเหลือ 4.5 ล้านตันจากเดิมคาดไว้กว่า 5 ล้านตัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตอาหารสัตว์ ก็จะต้องหาพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปลายข้าว


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :