เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อากาศร้อนดันราคาผักพุ่งสูงขึ้น

21 เมษายน 2562
2,255

หลังจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าทางการเกษตรหลายรายการ โดยเฉพาะผักสด ทำให้มีการปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตน้อยลง และจากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าผักสดภายในตลาดสดและห้างค้าปลีกย่านลาดพร้าว พบว่า ปริมาณสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดน้อยลงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตลดลง ทำให้ราคาสินค้า บางชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้น


แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจในราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากรู้ว่าผลผลิตน้อยลงตามสภาพอากาศ โดยบางส่วนเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากหน้าแล้ง และราคาไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก โดยในส่วนของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นั้น เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยได้มีการวางแผนเชื่อมโยงตลาด นำสินค้าเกษตร จากแหล่งผลิตที่สำคัญที่สำคัญ กระจาย ไปยังตลาดต่างๆ ให้ทั่วถึงลดผลกระทบจากสินค้าขาดแคลนให้กับประชาชนผู้บริโภค


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :