เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อาร์เจนตินาห้ามใช้สารปรอทสินค้า8รายการ

21 เมษายน 2562
2,193

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาร์เจนตินาได้ออกข้อกำหนด ไม่อนุญาตให้เติมสารปรอทในผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในประเทศ นำเข้า หรือ ส่งออก จำนวน 8 รายการ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งกรมฯ ขอให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดอาร์เจนตินา ศึกษาข้อกำหนดในการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค์ต่อส่งออกสำหรับสินค้าต้องห้าม 8 รายการ อาทิ แบตเตอร์รี่ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอทความดันสูง สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และ ยาฆ่าเชื้อ


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สายด่วน 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :