เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมฝนหลวงเร่งช่วยพื้นที่เกษตร

19 เมษายน 2562
2,351

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า แผนปฏิบัติการฝนหลวง 19 เม.ย. 2562 ผลตรวจคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่าบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก มีเพียงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และกาญจนบุรี ยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกจากผลการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 69% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 65% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -5.3 หน่วยปฏิบัติการฯ ฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณอำเภอเขาฉกรรจ์ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


พื้นที่ภาคกลาง จากผลตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 64% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 43% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -3.7 ซึ่งเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ ฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค


พื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศในหลายจังหวัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะที่ จ.เชียงราย ยังอยู่ ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


ภาคใต้ หน่วยปฏิบัติการฯ ฝนหลวงหัวหิน จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อำเภอแก่งกระจาน ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอปากท่อ โพธาราม จอมบึง จังหวัดราชบุรี หน่วยปฏิบัติการฯ ฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางวาด อ่างเก็บน้ำ บางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :