เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปราชญ์แม่โจ้พันธุ์ไม้สอนเกษตรกรปลูกทุเรียน

05 พฤศจิกายน 2561
2,861

นายเผชิญศักดิ์ สาสุธรรม อายุ 32 ปี ซึ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มาเปิดร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ชื่อ "ปาดแม่โจ้พันธุ์ไม้" ที่บ้านเหนือ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา และยังเป็นเจ้าของทฤษฎีการเพาะพันธุ์ทุเรียนเสริมรากตั้งแต่ 2 รากจนถึง 4 ราก ซึ่งโตเร็วและออกลูกเร็วกว่าทุเรียนธรรมดากว่าครึ่งหนึ่ง โดยนำต้นทุเรียนบ้าน มาทาบกิ่งกับต้นทุเรียนพันธ์เช่นหากต้องการ 4 รากก็นำต้นทุเรียนบ้าน 3 ต้นมาทาบกับต้นทุเรียนพันธุ์ 1 ต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วประเทศจนต้องสั่งจองกันแบบข้ามปี โดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เริ่มลดปริมาณการปลูกยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และหันมาปลูกทุเรียนแทนซึ่งมีแนวโน้มด้านการตลาดที่ดีกว่าและเพื่อให้การปลูกทะเรียนเสริมรากได้ผลและโตเร็วที่สุดนายเผชิญศักดิ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำวิธีการปลูกทุเรียนแบบเสริมราก 4 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เริ่มจากต้องเลือกพื้นที่ปลูกที่น้ำไม่ขัง ดินไม่แฉะ ขุดหลุมให้กว้าง สมมุติว่าถุงทุเรียนกว้าง 30 เซ็นติเมตร เราต้องขุดหลุมกว้าง 50 ? 60 เซนติเมตร และให้ลึกกว่าต้นทุเรียน จากนั้นก็ใส่ดินและมูลโค ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ยกต้นทุเรียนไปวางในหลุม เอาถุงออกและดูใต้โคนต้นว่ามีรากขดหรือไม่ถ้ามีก็ให้ตัดรากขดออก เพราะถ้ารากขดทุเรียนก็จะโตช้า แล้วกลบดินแบบธรรมดา อย่าเหยียบบนโคนทุเรียน และทำให้โคนเป็นลักษณะของหลังเต่า เพื่อไม่ให้น้ำขัง แต่หลังปลูกเสร็จอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ย เนื่องจากในดินปุ๋ยที่รองก้นหลุมอยู่แล้ว โดยให้เริ่มใส่ปุ๋ยหลังปลูก 1 เดือน แนะนำให้หยอดปุ๋ยหากเป็นปุ๋ยเคมีให้ใส่ตัวที่ธาตุตัวหน้าสูง และใส่แค่ 1-2 ช้อนชาก็พออย่าใส่มาก ที่สำคัญใส่ปุ๋ยเสร็จก็ให้รดน้ำตามทันที สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจการปลูกทุเรียนแบบเสริมราก สามารถติดต่อสั่งจองต้นทุเรียนเสริมรากและสอบถามวิธีการปลูกโดยตรงที่ นายเผชิญศักดิ์ โทร. 08-9598-2797, 074-300592แหล่งอ้างอิงข้อมูล :