เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ลำน้ำมูลลดกระชังปลาวิกฤติเกษตรกรแบกหนี้ร่วมแสน
27 มีนาคม 2562
2,109

สถานการณ์ภัยแล้งในวันนี้(27 มี.ค.) ได้ขยายวงกว้างในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแห้งขอดตื้นเขินเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา จนบางช่วงมองเห็นเนินดินอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนหนัก ถึงขั้นต้องเลิกเลี้ยงปลากระชังไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งจากเดิมมีผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า 10 ราย ตอนนี้มีเพียง 3 ราย ที่ต้องทิ้งไว้แต่เพียงกระชังเท่านั้นในจุดที่มีน้ำลึกโดยนางบุญหลัน ทองประดิษฐ์ อายุ 67 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังรายหนึ่ง บอกว่า ลงทุนเลี้ยงปลากระชัง จำนวน 1 หมื่นตัว ในลำน้ำมูล แต่ล่าสุด ปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก น้ำเริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน ส่งผลทำให้ปลากระชังลอยขึ้นมาตายทุกวัน ต้องเสี่ยงต่อปัญหาการขาดทุนและเพิ่มภาระหนี้สินให้กับครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และส่วนมากเกษตรกรจะกู้ยืมเงินนอกระบบ และกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาใช้ลงทุนซื้อพันธุ์ปลาและอาหาร แต่เมื่อประสบวิกฤติภัยแล้งอย่างนี้ ทำให้มีหนี้สินเฉลี่ยรายละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ปีนี้จึงเสียโอกาสขาดรายจากการเลี้ยงปลาในกระชังขายจากผลกระทบภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งอ้างอิงข้อมูล :