เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โคราชแล้งหนักชาวบ้าน300หลังไม่มีน้ำใช้
27 มีนาคม 2562
1,978

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น ล่าสุดพบว่า ปริมาณน้ำภายในสระน้ำกลางหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบล กระทุ่มราย อำเภอประทาย ปริมาณน้ำภายในสระน้ำบนพื้นที่ 25 ไร่ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 160,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันกลับพบว่า ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด ส่งผลทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านใช้สอยได้ส่งผลทำให้ชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 , บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 16 รวมชาวบ้าน? 2,000 คน 300 หลังคาเรือน ต้องขาดแคลนน้ำใช้ จำเป็นต้องขุดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 3 บ่อ เพื่อสูบน้ำเข้าไปเก็บไว้ในแทงค์ผลิตน้ำประปาสำหรับให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้เป็นการชั่วคราว แต่ขณะนี้ปริมาณน้ำเริ่มจะสูบไม่ขึ้นแล้ว ซึ่งนายสกุล สืบสำราญ กำนันตำบลกระทุ่มราย บอกว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วมาก ทำให้แหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่แห้งขอดจนหมด จึงวอนหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน

 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :