เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง
26 มีนาคม 2562
1,936

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง ปี 2562 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.


โดย น.ส.พิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า โครงการนี้ มีเกษตรผู้เลี้ยงไก่จำนวน 30 ราย เข้าร่วมโครงการ โดยมีศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การจัดชั้นคุณภาพเครือข่ายแปลงใหญ่ และการบันทึกข้อมูล เน้นการพัฒนาสู่การเป็นสหกรณ์ และใช้จุดแข็งของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญ่มีการวางแผนการตลาด และสามารถเชื่อมโยงการตลาดให้สอดคล้องกับการผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการที่จะจัดขึ้น เน้นที่เกษตรกรแปลงหญ้าสนามที่ได้รับผลดี เมื่อได้รับการอบรมแล้ว สามารถต่อยอดรับรู้แนวทางการตลาด และการเชื่อมโยงการตลาดให้สอดคล้องกับการผลิต ซึ่งให้ได้ผลที่ดีต่อสมาชิกและผู้บริโภค


 แหล่งอ้างอิงข้อมูล :