เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.ช่วยปาล์มน้ำมันอีก9.9หมื่นราย1,500บ./ไร่
26 มีนาคม 2562
1,851

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอีก 99,918 ราย รวมพื้นที่ 899,000 ไร่วงเงิน 1,349 ล้านบาท หลังมีผู้มาลงทะเบียนต้องการความช่วยเหลือเกินจากที่ลงทะเบียนในรอบแรก โดยการช่วยเหลือให้ใช้หลักเกณฑ์ตามเดิมในการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาท แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ หลังก่อนหน้านี้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินในการช่วยเหลือ วงเงิน 3,457 ล้านบาท แต่มีการนำไปใช้ในรอบแรก 2,025 ล้านบาท


โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ยังเหลือวงเงินเดิมนำมาใช้ เพื่อการช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยไม่ต้องขอวงเงินเพิ่มเติมจากที่ประชุม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :