เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จันทบุรีเร่งช่วยเหลือชาวสวนหลังแหล่งน้ำแห้งขอด

17 มีนาคม 2562
2,400

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัถวี นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี ลงติดตั้งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ชาวบ้านกว่า 30-40 ครัวเรือน ที่ทำการเกษตร และอีกกว่า 100 ครัวเรือน ที่เริ่มจะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งทางจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ จึงได้ระดมเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมกำลังพลมาช่วยกันติดตั้งระบบส่งน้ำระยะไกล เพื่อลดต้นทุนของประชาชน โดยที่ผ่านมาชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนจะต้องเสียเงินซื้อน้ำสัปดาห์ละ 50,000 บาท ในการซื้อท่อน้ำ และปั้มน้ำเพื่อดูดน้ำมาใช้ภายในสวนผลไม้ของตนเอง บางคนมีทุนน้อยก็ต้องสมทบทุนร่วมกับเพื่อนบ้านแบ่งน้ำกันใช้คนละวัน และวันนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 จันทบุรี ได้นำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้งไว้เพื่อเป็นการช่วยชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย และเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องสูบน้ำระยะไกลนี้สามารถสูบน้ำได้ประมาณ 4,000 ลิตรต่อนาที ซึ่งจะได้น้ำเพียงพอต่อการเกษตรอย่างแน่นอน


นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี กล่าวว่า ได้รับการร้องขอจาก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัถวี ว่ามีแหล่งน้ำที่จะผันน้ำไปยังกลางหมู่บ้านของ หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ได้ ซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ได้มีรถสูบน้ำระยะไกลประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ได้นำมาช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน และชาวสวนได้มีน้ำใช้เพียงพอช่วงฤดูแล้งในปีนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :