เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดเตือนชาวสวนลำไยใช้สารเร่งดอก

06 มีนาคม 2562
2,368

จากกรณีมีเหตุการณ์สารโปแตสเซียมคลอเรต หรือสารเร่งดอกลำไยระเบิด ที่บริเวณ บ้านบึงชนัง หมู่ที่ 3 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายสุไพรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 30 ปี ในเรื่องนี้ นายสุชาติ จันทร์เหลือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในส่วนของสารเร่งดอกลำไยที่เป็น โปแตสเซียมคลอเรต มันจะเป็นสาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธพันธ์ พ.ศ.2530 ซึ่งจะต้องอยู่ในการดูแลของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้ที่มีจะต้องมีใบอนุญาต และรับอนุญาต ในกลุ่มของเกษตรกรที่มีอยู่ก็ คือ ในกลุ่มเกษตรกรอาจจะมีใบอนุญาต และแจกจ่ายให้กับสมาชิกไป แต่ในการที่จะไปผสม มันอยู่นอกการควบคุมของเกษตรกร เกษตรกรแต่ละรายอาจจะนำไปผสมตามสูตรของใครของมัน ซึ่งที่จริงแล้วสารตัวนี้ถ้าอยู่เดียวๆ ไม่เป็นอันตราย แต่ถ้ามีการนำไปผสมกับสารอื่นที่เป็นสารเชื้อเพลิง พอจุดไฟก็อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ ซึ่งได้มีการทำเอกสารให้คำแนะนำออกไปว่าการใช้สารโปแตสเซียมคลอเรต คือถ้าจะใช้จริงๆ แล้วถ้าจะผสมกันควรที่จะผสมในน้ำเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตราย การผสมสารตัวนี้ในลักษณะที่เป็นผง และไปผสมสารที่เป็นตัวเร่งปฏิติกิริยา ที่เป็นผงโลหะเหล่านี้ มันจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาพอเกิดประกายไฟก็จะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ เพระฉะนั้นการจะใช้สารตัวนี้ทางเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีคำแนะนำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ที่จะให้เกษตรกรใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการเหตุการณ์เมื่อวานที่สารโปแตสเซียมคลอเรต หรือสารเร่งดอกลำไย เกิดการระเบิดขึ้น เบื้องต้นที่เป็นการคาดการณ์ การนำสารแต่ละตัวมาผสมกัน และคลุกเค้ากัน และนำไปชั่งน้ำหนัก และการที่จะนำไปใช้เมื่อผสมเสร็จจะต้องเป็นลักษณะเป็นถุง เพื่อที่จะให้คนงานนำไปใช้ได้ง่ายในช่วงของการผสมอาจจะเกิดความร้อน หรือประกายไฟต่างๆที่ตกลงมา ทำให้เกิดการระเบิดได้


ในส่วนก็ฝากเตือนเกษตรกร หากจะนำสารตัวนี้ไปใช้ให้ปลอดภัย ควรจะใช้สารอย่างตัวเดียวไม่ควรจะนำไปผสมอย่างอื่นที่เป็นลักษณะที่เป็นสารเชื้อเพลิง เช่น ไม่ต้องไปผสมปุ๋ย หรือผสมอะไร คือ ผสมจะต้องผสมในน้ำและเอาสารอื่นลงไป แต่ถ้าผสมแล้วเก็บไว้ความเป็นอันตรายยิ่งสูงขึ้นมาก ข้อแนะนำ คือ ให้สารตัวนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปผสมอย่างอื่น แต่ส่วนใหญ่เวลาเกษตรกรไปคำแนะนำจากร้านค้าก็จะได้คำแนะนำให้ผสมตัวนี้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเป็นอันตราย ในเบื้องต้นทางเกษตรจังหวัดจันทบุรี ก็จะต้องเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับร้านค้าที่จำหน่ายสารตัวนี้ด้วย เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกต่อไป 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :