เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"ไพบูลย์"ชงประกันรายได้เกษตร6พัน/เดือน

26 กุมภาพันธ์ 2562
2,274

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นตัวแทนผู้ร่วมดีเบต กล่าวก่อนการเข้าดีเบตในหัวข้อที่จะดีเบตในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ว่า ในวันนี้จะนำเสนอนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ โดยมีทั้งประเด็นราคาสินค้าการเกษตร ,หนี้สิน , รายได้ไม่มั่นคง


โดยนำเสนอแนวทางการประกันรายได้ทุกเดือน เดือนละ 6,000 บาท เพราะเชื่อว่าหากเกษตรกรมีรายได้ประจำทุกเดือน จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนแนวทางในการหารายได้หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปจะนำเงินจากกองทุนปลูกต้นไม้โตเร็ว โดยให้ซื้อขายต้นไม้ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลถึง sme สู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :