เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

น้ำลำสะแทดแห้งชลประทานงดส่งน้ำทำนา

20 กุมภาพันธ์ 2562
2,114

จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา เริ่มขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น โดยเฉพาะแม่น้ำลำสะแทด บ้านโนนยาง หมู่ที่ 13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอพิมาย และอำเภอชุมพวง ปริมาณน้ำภายในลำน้ำลำสะแทดเริ่มแห้งขอดจนสามารถลงเดินข้ามไปมาได้


ด้านนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ 5 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าทุกปี โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 524.97 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52.14 ของความจุกักเก็บทั้งหมด1,006.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางสำนักงานชลประทานที่ 8 จึงต้องบริหารจัดการน้ำไว้สำหรับอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก ส่วนการปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง ไม่ได้มีนโยบายส่งน้ำให้เกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกษตรกรหลายคนที่เคยปลูกข้าวนาปรัง ตอนนี้ไม่มีใครปลูกแล้ว แต่มีบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน จึงไม่มีผลกระทบอะไรกับเกษตรกร โดยอ่างเก็บน้ำต่างๆ จะปล่อยให้กับพื้นที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น พร้อมกันนี้ได้ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค ให้แจ้งว่ามีพื้นที่ใดบ้างขาดน้ำประปา เพื่อให้ทางชลประทานปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปให้ ในส่วนของชาว อ.เมืองนครราชสีมานั้น ไม่น่าห่วงเพราะมีเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองโดยตรงอยู่แล้ว และอ่างเก็บน้ำลำตะคองก็มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เกือบ 65% จึงขอให้มั่นใจได้ว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้งนี้แน่นอน ถึงอย่างไรก็ตามปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงนาน ดังนั้นจึงต้องเก็บน้ำไว้ส่วนหนึ่งสำหรับฤดูฝนที่จะถึงนี้ด้วย 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :